Visuaalista suunnittelua ja verkkoratkaisuja yrityksille, jotka haluavat uuden näkökulman markkinointiin. Tule tutustumaan tarjoamiimme palveluihin.Uskot sen, kun näet Kysy vetoavusta!
Me osaamme luovan suunnittelun.
     Yhdistämällä vahvan graafisen osaamisen alati uusiutuviin ratkaisuihin viestinnässä tarjoamme uuden näkökulman markkinointiin.
     


Visuaalinen suunnittelu
     
Yrityksen tai yhteisön julkinen ilme on sen tärkein viestintäväline. Se ilmentää toimintatapoja ja arvomaailmaa edustamissaan ihmisissä sekä antaa kasvot lupaukselle.
     Rakentamalla yhdenmukaisen mielikuvan saat sanomasi perille – messuilla, yritysesitteissä, pakkaussuunnittelussa tai asiakasjulkaisuissa .
     Me tiedämme, minkä edun yhtenäinen yritysilme antaa.
Verkkoratkaisut
     
Luomme internetratkaisuja niin työkaluiksi kuin kohtauspaikoiksi. Tärkeintä on löytää luonteva jatke yrityksen toiminnalle verkossa.
     Kävijöiden odottama toiminnallisuus vaati nettisivuilta paljon, ja yritysten sisäiset ratkaisut sanelevat sivujen ylläpidon.

     


Sosiaalinen media
     
Monimediainen markkinointiviestintä ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa auttavat kilpailussa muuttuvilla markkinoilla.
     Uudet tavat viedä viesti perille voivat tuntua haasteelta liiketoiminnan arjessa – vastaamme siihen uuden median periaatteiden mukaisesti.
Projektijohto
     
Arvioimalla projektien lähtökohdat ja tavoitteet annamme mittapuun onnistumiselle – pitääksemme oikean suunnan sekä budjetin.
     Suunnitelmallisuus luo turvallisuutta.
     


Mistä sinut muistetaan?
     
Me suunnittelemme ja toteutamme mielikuvia, jotka tekevät lähtemättömän vaikutuksen asiakkaaseen ja antavat sinulle paremmat mahdollisuudet kestävälle liiketoiminnalle.
    Uskot sen, kun näet.

viiva

Suunnittelutoimisto Adplus Oy